Activitats digitals capítol 13

Fa molts anys, el disquet era la memòria USB d’avui en dia. S’introduïa a l’ordinador i servia per a consultar i guardar documents. De fet, era tan conegut, que la seva icona encara s’usa actualment per a la funció de guardar documents.

A continuació, tens les imatges de diversos objectes dels anys 70, 80 i 90. Relaciona cada fotografia amb el seu nom corresponent.